УГТЭ-Т НҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН САНГИЙН СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧ ЗОЧИЛЛОО

Уулзалтын үеэр Люксембургийн Засгийн газрын газрын дэмжлэгээр хэрэгжиж буй “Стрептококкийн халдвараас үүдэлтэй зүрхний хэрэх өвчнөөс сэргийлэх төсөл”-ийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэж уг төслийн тусламжтайгаар Хүүхдийн зүрхний хэрэх өвчнөөс сэргийлэх, өвчлөлийг бууруулахад хөрөнгө оруулах нь хүүхдийн төрөлхийн өвчлөлийг бууруулахад туйлын үр ашигтай талаар онцлон нь хүүхдийн төрөлхийн өвчлөлийг  дурдлаа.