А-86 Цалин, илүү цагийн хөлсний төсөв тооцоо, гүйцэтгэлийг нягтлан