2017 оны УРИА

Ахмад ажилтнуудаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа

Эмнэлгийн 293 ахмад эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилтнуудаа урьж эрүүл мэндийн урдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоонд хамруулж байна.