ЗҮРХ СУДАСНЫ ЦОГЦ СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЗҮРХ СУДАСНЫ ЦОГЦ СЭРГЭЭН ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

УГТЭ-ийн Зүрх Судасны Үндэсний Төвөөс Зүрх судасны эмгэгтэй өвчтний амьдралын чанарыг сайжруулах, ЗСӨ-ний үеийн сэргээн засах, хөдөлгөөн заслын эмчилгээний шинэ мэдээлэлээр эмч мэргэжилтнүүдийг хангах, ЗСӨ-тэй эмчлүүлэгчид өгөх дасгал хөдөлгөөний зөвөлгөө, өрхийн эмнэлэгт хэрэгжүүлэх боломжтой хөдөлгөөн заслын эмчилгээний талаарх мэдлэгийг эмч мэргэжилтнүүдэд түгээх, анхдагч шатлалын эмч мэргэжилтнүүдийн ЗСӨ-ний эмгэгийн хяналтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор

"Зүрх Судасны Цогц Сэргээн Засах Тусламж Үйлчилгээ" интерактив танхимийн сургалтыг дахин зохион байгуулах гэж байна.

2023 оны 9 сарын 14-ны 08:30 - 17:00 хооронд /21 аймаг, 9 дүүргийн өрх, сумын эмч, сэргээн засахын эмч, хөдөлгөөн засалч нар/

2023 оны 9 сарын 14-ны 08:30 - 17:00 хооронд /Сэргээн засах эмч мэргэжилтнүүд /

#Байршил: УГТЭ-ийн Хурлын заал

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 99675731, 99073410 утсаар авна уу.